THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 5 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 50001:2018

Giới thiệu

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 50001 được chứng nhận của BLT.cert dựa trên việc hỗ trợ và xác minh năng lực/khả năng của học viên để có thể đánh giá hiệu quả một Hệ thống quản lý năng lượng hoàn chỉnh dựa trên các yêu cầu của ISO 50001 với trọng tâm là đánh giá của bên thứ hai hoặc bên thứ ba độc lập.

Khóa đào tạo của chúng tôi được thiết kế cho các cá nhân, tổ chức thuộc mọi quy mô, từ tổ chức từ thiện và doanh nghiệp mới thành lập đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp lớn, muốn nâng cao kiến thức của nhân viên cho các cuộc đánh giá ISO 50001 nội bộ về hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) của tổ chức bạn.


Đối tượng tham dự

  • Khóa học hướng đến đối tượng là các chuyên gia trong ngành năng lượng có hiểu biết cơ bản về các yêu cầu trong ISO 50001:2018, tìm kiếm kỹ năng đánh giá dựa trên quy trình và kiến thức cần thiết để đánh giá hệ thống quản lý năng lượng.
  • Chuyên gia đánh giá tìm kiếm cách thực hiện và dẫn dắt một cuộc đánh giá chứng nhận HTQLNL.
  • Các nhà quản lý hoặc tư vấn tìm cách làm chủ quy trình đánh giá HTQLNL.
  • Các chuyên gia kỹ thuật mong muốn chuẩn bị để đánh giá HTQLNL hiệu quả.
  • Chuyên gia cố vấn về Quản lý môi trường - năng lượng.

Điều kiện tiên quyết

Học viên tham dự cần có kiến thức cơ bản về:

  • Chu kỳ PDCA.
  • Hệ thống quản lý năng lượng.
  • Tiêu chuẩn ISO 50001:2018. Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn:

Khóa đào tạo Nhận thức về ISO 50001:2018


Hình thức đào tạo

Tất cả các khóa học công cộng của chúng tôi cũng có thể được cung cấp tận nơi tại cơ sở của bạn theo tiêu chuẩn hoặc được điều chỉnh tùy theo nhu cầu và yêu cầu của doanh nghiệp bạn.