THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 03 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá rủi ro Hệ thống quản lý rủi ro ISO 31000

Giới thiệu

Nắm vững việc thực hiện Quy trình quản lý rủi ro dựa trên ISO 31000:

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ Quản lý rủi ro ISO 31000 cho phép bạn có được kiến thức chuyên môn để hỗ trợ và lãnh đạo một tổ chức và nhóm của tổ chức đó xác định, hiểu và quản lý thành công quy trình rủi ro dựa trên ISO 31000. Trong khóa đào tạo này, bạn cũng sẽ có được kiến thức toàn diện về những thực hành tốt nhất được sử dụng để triển khai khuôn khổ Quản lý rủi ro cung cấp nền tảng cho việc thiết kế, thực hiện, giám sát, xem xét và liên tục cải tiến quy trình Quản lý rủi ro trong một tổ chức.

Sau khi nắm vững tất cả các khái niệm cần thiết về Quản lý rủi ro, bạn có thể tham gia kỳ thi và đăng ký chứng chỉ “Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý rủi ro ISO 31000”. Bằng cách đạt được chứng chỉ do BLT.cert cấp, bạn sẽ có thể chứng minh rằng bạn có năng lực chuyên môn và năng lực để quản lý và đánh giá mức độ hiệu quả quy trình rủi ro trong một tổ chức.


Đối tượng tham dự

  • Các nhà quản lý hoặc chuyên gia tư vấn tìm cách nắm vững các kỹ năng của họ để hỗ trợ tổ chức trong quá trình thực hiện quy trình và khuôn khổ Quản lý rủi ro toàn tổ chức dựa trên các nguyên tắc và khuyến nghị của ISO 31000.
  • Các chuyên gia chịu trách nhiệm về việc tạo ra và bảo vệ giá trị trong tổ chức thông qua quản lý hiệu quả các rủi ro.
  • Các cố vấn chuyên gia tìm cách đạt được kiến thức toàn diện về các khái niệm, quy trình và chiến lược chính của Quản lý rủi ro.
  • Các thành viên trong nhóm Quản lý rủi ro.

Điều kiện tiên quyết: 

Học viên tham dự cần có kiến thức cơ bản về các yêu cầu của ISO 31000. Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn:

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VỀ QUẢN LÝ RỦI RO ISO 31000


Hình thức đào tạo