THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 20000-1:2018

Sau khi tham dự khóa đào tạo này, học viên sẽ có thể:

- Giải thích các hướng dẫn về đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 19011.

- Áp dụng hướng dẫn để đánh giá ISO/IEC 20000-1:2018.

- Tích hợp đánh giá HTQLDV với các hướng dẫn cho các hệ thống quản lý khác.

Bạn cũng sẽ có các kỹ năng để:

- Áp dụng các yêu cầu của ISO 20000-1:2018 trong bối cảnh đánh giá:

  • Bắt đầu kiểm tra.
  • Chuẩn bị đánh giá.
  • Tiến hành các hoạt động đánh giá.
  • Xác định các phát hiện đánh giá.
  • Chuẩn bị báo cáo đánh giá.
  • Hoàn thành và theo dõi một cuộc đánh giá.

ĐĂNG KÝ NGAY

Messenger Zalo Return To Top
0916757881