THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 20000-1:2018

Khóa học này sẽ giúp bạn:

Phát triển kiến thức chuyên môn về đánh giá nội bộ để gia tăng giá trị cho quá trình đánh giá nội bộ.

Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ chất lượng cao trong tổ chức thông qua việc thực hiện một HTQLDV hiệu quả phù hợp với ISO/IEC 20000-1.

 Chuẩn bị cho lần đánh giá chứng nhận của các bên liên quan.

ĐĂNG KÝ NGAY

Messenger Zalo Return To Top
0916757881