THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 20000-1:2018

Giới thiệu khóa học

ISO 20000-1:2018 quy định các yêu cầu đối với tổ chức để thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý dịch vụ (HTQLDV). Các yêu cầu này bao gồm việc lập kế hoạch, thiết kế, chuyển đổi, cung cấp và cải tiến dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và mang lại giá trị cho khách hàng, người tiêu dùng và tổ chức cung cấp dịch vụ.

Đánh giá nội bộ là một yếu tố cần thiết của một HTQLDV hiệu quả. Bằng cách tham dự khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 20000-1:2018 này, bạn sẽ phát triển các kỹ năng đánh giá và kiểm soát giúp cải thiện hiệu suất HTQLDV của tổ chức. Bạn sẽ học cách đánh giá và báo cáo về sự phù hợp và tính hiệu lực, hiệu quả của HTQLDV dựa trên ISO/IEC 20000-1. Bạn cũng sẽ được học các kỹ năng để bắt đầu đánh giá, chuẩn bị và tiến hành các hoạt động đánh giá, biên soạn và phân phối báo cáo đánh giá cũng như hoàn thành các hành động tiếp theo.


Đối tượng tham dự

Bất kỳ ai tham gia vào việc đánh giá, duy trì hoặc giám sát một HTQLDV dựa trên ISO 20000-1:2018, bao gồm:

- Chuyên gia đánh giá của bên thứ nhất/ thứ hai/ thứ ba.

- Chuyên gia dánh giá nội bộ HTQL.

- Những người điều phối hoạt động đánh giá nội bộ.

- Nhân viên quan tâm đến việc giám sát tính hiệu quả của HTQLDV trong tổ chức.

Điều kiện tiên quyết

Học viên tham dự được yêu cầu đã có kiến thức tốt về các thuật ngữ và định nghĩa về Hệ thống tiêu chuẩn ISO 20000 và quản lý dịch vụ CNTT. Khóa đào tạo này không bao gồm các yêu cầu của ISO 20000-1 mà chỉ xem xét đến quá trình đánh giá nội bộ. Do đó, chúng tôi đề xuất cho bạn:

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý dịch vụ CNTT ISO 20000-1:2018


Hình thức đào tạo

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ''CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HTQLDV ISO 20000-1:2018''.

ĐĂNG KÝ NGAY

Messenger Zalo Return To Top
0916757881