THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 21001:2018

Tổng quan khóa học

Đánh giá nội bộ là nền tảng cho bất kỳ sáng kiến cải tiến nào. ISO 21001:2018 Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục yêu cầu một tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ để xác định hiệu quả của EOMS của tổ chức đó.

Khóa đào tạo thực hành đánh giá nội bộ diễn ra trong hai ngày của BLT.cert bao gồm các nghiên cứu điển hình và các trường hợp giả định, cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng để thực hiện đánh giá nội bộ HTQL tổ chức giáo dục theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018.


Đối tượng tham dự

Khóa đào tạo này hướng tới các cá nhân chịu trách nhiệm và tham gia vào việc thiết lập/duy trì EOMS hoặc các nhà quản lý trong tổ chức.

Điều kiện tiên quyết: Học viên tham dự cần có kiến thức cơ bản về các yêu cầu của tiêu chuẩn và hiểu cách thức EOMS hoạt động. Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn

Khóa đào tạo Nhận thức về ISO 21001:2018


Hình thức đào tạo