THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 21001:2018

Nội dung đào tạo

  • Khóa đào tạo này hướng dẫn các học viên tham dự cách lập kế hoạch, chuẩn bị, thực hiện và báo cáo về cuộc đánh giá nội bộ ISO 21001 EOMS thông qua các mô-đun bao gồm hội thảo nhóm, hướng dẫn và thảo luận chung.
  • Hiểu hoạt động của Hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục (EOMS) dựa trên ISO 21001:2018.
  • Thừa nhận các mối tương quan giữa ISO 21001, ISO 9001 và các tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định khác.
  • Hiểu vai trò của đánh giá viên trong việc lập kế hoạch, dẫn dắt và theo dõi đánh giá Hệ thống quản lý phù hợp với ISO 19011.
  • Tìm hiểu cách diễn giải các yêu cầu của ISO 21001 trong bối cảnh đánh giá EOMS của tổ chức.

Đăng ký ngay

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881