THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 21001:2018

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên tham dự có thể:

✓ Thực hiện đánh giá EOMS theo ISO 21001, phù hợp với ISO 19011.

Hiểu quá trình liên quan đến việc lập kế hoạch, chuẩn bị, đánh giá, báo cáo và theo dõi cuộc đánh giá nội bộ theo ISO 21001.

Trình bày các quá trình liên quan để đảm bảo rằng các yêu cầu của EOMS được đáp ứng.

Báo cáo các phát hiện đánh giá và cung cấp tóm tắt về tình trạng của EOMS.

Xem xét tính hiệu quả, hiệu lực của bất kỳ hành động khắc phục nào để đảm bảo rằng không có sự tái diễn (các) sự không phù hợp tương tự.

Đăng ký ngay

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881