THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 03 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22301:2019

Tóm tắt khóa học

Khóa học này cung cấp cho các học viên tham dự kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ một phần của hệ thống quản lý liên tục của doanh nghiệp dựa trên ISO 22301 và báo cáo về việc triển khai và duy trì hiệu quả hệ thống quản lý theo ISO 19011.

Điều kiện tiên quyết: Học viên tham dự cần có kiến thức cơ bản về ISO 22301. Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn: Khóa đào tạo Nhận thức về ISO 22301:2019.


Đối tượng tham dự

Khóa học này dành cho những người đánh giá các quy trình của tổ chức như một phần của chương trình đánh giá nội bộ. Nếu bạn hoàn thành thành công khóa học Chuyên gia đánh giá nội bộ (HTQL KDLT) ISO 22301:2019 này, bạn sẽ đáp ứng một phần yêu cầu đào tạo để được cấp chứng chỉ ban đầu với tư cách là Chuyên gia đánh giá nội bộ được chứng nhận. Ngoài khóa học này, bạn cũng cần phải hoàn thành khóa đào tạo Nhận thức về ISO 22301:2019 để đáp ứng các yêu cầu đào tạo đầy đủ cho chứng chỉ ban đầu về chương trình Chứng nhận Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý Kinh doanh liên tục theo ISO 22301:2019 của BTL.cert.


Hình thức đào tạo

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ "CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 22301:2019"

ĐĂNG KÝ NGAY

Messenger Zalo Return To Top
0916757881