THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2-3 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 50001:2018

Giới thiệu

Thông qua các hội thảo tương tác và các bài tập học tập, khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 50001 của BLT.cert sẽ trang bị cho các học viên những kỹ năng cần thiết để có thể đánh giá sự phù hợp và hiệu quả của Hệ thống quản lý môi trường của họ và góp phần vào việc cải tiến liên tục Hệ thống điều hành.

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 50001 này sẽ cung cấp cho các học viên giới thiệu về hệ thống quản lý năng lượng (HTQLNL) và ISO 50001, bao gồm tổng quan chi tiết về ISO 50001 và mối quan hệ của nó với các tiêu chuẩn khác, cùng với giới thiệu về các chỉ số hiệu suất năng lượng và chúng được giám sát như thế nào. Đồng thời, khóa đào tạo cũng bao gồm toàn bộ quy trình đánh giá HTQLNL, từ lập kế hoạch đánh giá và viết danh sách kiểm tra, đến thực hiện đánh giá, kỹ thuật đặt câu hỏi, phát hiện sự không tuân thủ và viết báo cáo đánh giá.

Học viên tham dự hoàn tất bài thi cuối khóa được cấp Chứng chỉ Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 50001:2018


Đối tượng tham dự

Khóa đào tạo này phù hợp cho:

  • Bất kỳ ai tham gia vào việc duy trì Hệ thống quản lý môi trường và cũng có thể được sử dụng như một công cụ phát triển cho bên được đánh giá, giúp họ hiểu rõ hơn về quá trình đánh giá.
  • Bất kỳ người nào được yêu cầu đánh giá một HTQLNL theo ISO 50001.
  • Các nhà quản lý muốn có được cái nhìn sâu sắc về việc đánh giá một hệ thống quản lý môi trường.
  • Người được đánh giá muốn hiểu rõ hơn về quy trình đánh giá.

Điều kiện tiên quyết

Học viên tham dự cần có kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn ISO 50001:2018. Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn:
Khóa đào tạo Nhận thức về ISO 50001:2018


Hình thức đào tạo