THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 5 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng FSSC 22000

Nội dung khóa học

- Ngày 01

 • FSSC 22000 và các nguyên tắc cơ bản của HTQL ATTP.
 • Quá trình đánh giá, vai trò và trách nhiệm và các cuộc họp.
 • Các hành vi và kỹ năng của chuyên gia đánh giá.
 • Các hoạt động và phạm vi đánh giá trước.
 • Nghiên cứu điển hình - Các mối nguy an toàn thực phẩm và xem xét tài liệu hệ thống (lập kế hoạch chiến lược).

- Ngày 2

 • Đánh giá giai đoạn 1
 • Nghiên cứu điển hình - Đánh giá phân tích mối nguy.
 • Nghiên cứu điển hình - Phỏng vấn lãnh đạo cấp cao nhất.
 • Lập kế hoạch đánh giá giai đoạn 2.
 • Sự chuẩn bị sẵn sàng và phản hồi ngay lập tức.
 • Các chương trình tiên quyết.

- Ngày 3

 • Nghiên cứu điển hình - Các chương trình tiên quyết.
 • Báo cáo đánh giá và xác định sự không phù hợp.
 • Hành động khắc phục và theo dõi.

- Ngày 4

 • Yêu cầu bổ sung của FSSC.
 • Nghiên cứu điển hình - Đánh giá HACCP.

- Ngày 5

 • Đánh giá nghiên cứu điển hình.
 • Bài thi cuối khóa.

 

Đăng ký ngay

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881