THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 5 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng FSSC 22000

Mục tiêu đào tạo

✓ Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có kiến thức để:

✓ Mô tả mục đích của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, đánh giá hệ thống quản lý và chứng nhận của bên thứ ba.

✓ Giải thích vai trò của đánh giá viên trong việc lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp với ISO 19011.

✓ Lập kế hoạch, tiến hành, báo cáo và theo dõi đánh giá Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm để thiết lập sự phù hợp với các yêu cầu bổ sung của ISO 22000, ISO 22002-1 và FSSC 22000, phù hợp với ISO 19011.

 

Đăng ký ngay

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881