THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Vận hành, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Nội dung đào tạo trong khóa học bao gồm

✓ Giải thích từng bước đơn giản về tất cả các yêu cầu của ISO 9001:2015 + Ví dụ.

Các Nguyên tắc Quản lý Chất lượng theo ISO 9000:2015.

Cách thức vận hành HTQLCL và áp dụng các quy trình thủ tục theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hệ thống quản lý của tổ chức.

Triển khai HTQLCL một cách hiệu quả, hiệu lực....

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881