THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Vận hành, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Giới thiệu

Khóa đào tạo hướng dẫn các học viên cách thức triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) ISO 9001 hiệu quả để đạt được:

  • Cách tiếp cận quy trình để quản lý.
  • Xác định rủi ro.
  • Đánh giá hiệu suất có hệ thống.
  • Phương pháp tiếp cận tập trung vào khách hàng làm trọng tâm của doanh nghiệp.
  • Cải tiến liên tục bằng cách sử dụng mô hình Hoạch định-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA).
  • Bắt đầu tiến gần hơn tới chứng nhận.

Khóa học được xây dựng dựa trên mô phỏng nghiên cứu điển hình, cho phép người tham dự hưởng lợi từ trải nghiệm 'thế giới thực'.


Đối tượng tham dự 

Khóa đào tạo về Triển khai ISO 9001 được thiết kế cho bất kỳ ai chịu trách nhiệm triển khai hệ thống quản lý ISO 9001.

Nó cũng sẽ mang lại lợi ích cho các nhà quản lý, trưởng bộ phận và các nhân viên khác, những người muốn hỗ trợ một dự án triển khai hệ thống quản lý như:

- Chuyên gia chất lượng.

- Chuyên gia tư vấn cho hệ thống quản lý.

- Kỹ sư chất lượng.

- Quản lý chất lượng.

- Chuyên gia QA/QC.

- Giáo sư .

Điều kiện tiên quyết

 Học viên cần có kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng. Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn: 

Khóa đào tạo nhận thức chung ISO 9001


Hình thức đào tạo

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH: HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ NGƯỜI TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001/ CHỨNG CHỈ THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG, TRIỂN KHAI HTQLCL ISO 9001 ĐƯỢC CÔNG NHẬN CỦA BLT.CERT.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881