THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Vận hành, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Thành quả đạt được sau khóa đào tạo

Các học viên tham dự khóa đào tạo triển khai áp dụng ISO 9001 này sẽ có thể:

  • Hiểu các tính năng và lợi ích của ISO 9001.
  • Hiểu quy trình phân tích khoảng cách và những gì cần thiết để thực hiện ISO 9001.
  • Hỗ trợ những người khác trong việc áp dụng và tích hợp ISO 9001 vào các hoạt động kinh doanh hiện có.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881