THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, Vận hành Hệ thống An toàn Thực phẩm FSSC 22000

Giới thiệu

Mục đích của khóa học này là cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu rõ hơn các yêu cầu của FSSC 22000 v5.1 đối với việc triển khai và quản lý hiệu quả trong một tổ chức.


Đối tượng tham dự

  • Các chuyên gia an toàn thực phẩm có kinh nghiệm với sự hiểu biết về cách tiếp cận của hệ thống quản lý đối với an toàn thực phẩm.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bắt đầu khóa học này, người học nên có kiến thức trước về:

  • Thực hiện hoặc vận hành hệ thống quản lý trong bối cảnh ngành thực phẩm.
  • Các chương trình tiên quyết như được quy định trong ISO/TS 22002-1.
  • Hướng dẫn thực hành tốt hoặc thực hành kinh doanh liên quan đến phân đoạn của chuỗi thực phẩm mà tổ chức hoạt động.
  • Các nguyên tắc của HACCP do Ủy ban Codex Alimentarius xác định.
  • Chúng tôi đề xuất cho bạn:

Khóa đào tạo Nhận thức về HACCP

Khóa đào tạo Các yêu cầu của ISO 22000


Hình thức đào tạo