THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, Vận hành Hệ thống An toàn Thực phẩm FSSC 22000

Nội dung khóa học

  • Giới thiệu về FSSC v5.1, nền tảng, chương trình chứng nhận GFSI và FSSC 22000 v5.1 và các yêu cầu.
  • Khuôn khổ, các điều khoản, cách tiếp cận quy trình, áp dụng PDCA và tư duy dựa trên rủi ro.
  • Chứng nhận FSSC v5.1, chuỗi thực phẩm, chương trình tiên quyết, gian lận thực phẩm và phòng vệ thực phẩm (HACCP, TACCP & VACCP).
  • Phân tích tình trạng kinh doanh hiện tại.
  • Lập kế hoạch thực hiện.
  • Thiết kế và lập hồ sơ hệ thống.
  • Quy trình đạt được chứng nhận FSSC 22000.

 

Đăng ký ngay

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881