THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, Vận hành Hệ thống quản lý An toàn thông tin ISO 27001:2013

Nội dung khóa học

- Giới thiệu về các khái niệm Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (HTQL ATTT) theo yêu cầu của ISO 27001; khởi tạo HTQL ATTT:

 • Giới thiệu về hệ thống quản lý và cách tiếp cận quy trình.
 • Trình bày về bộ tiêu chuẩn gia đình ISO 27000 và khuôn khổ quy định.
 • Các nguyên tắc cơ bản của An toàn thông tin.
 • Phân tích sơ bộ và xác định mức độ trưởng thành dựa trên ISO 21827.
 • Viết một tình huống kinh doanh và một kế hoạch dự án để triển khai HTQL ATTT.

- Lập kế hoạch triển khai HTQL ATTT dựa trên ISO 27001:

 • Xác định phạm vi của HTQL ATTT.
 • Soạn thảo chính sách HTQL ATTT và Bảo mật thông tin.
 • Lựa chọn cách tiếp cận và phương pháp luận để đánh giá rủi ro.
 • Quản lý rủi ro: xác định, phân tích và xử lý rủi ro (dựa trên ISO 27005).
 • Soạn thảo tuyên bố về khả năng áp dụng.

- Triển khai HTQL ATTT dựa trên ISO 27001:

 • Triển khai khung quản lý tài liệu.
 • Thiết kế và thực hiện các biện pháp kiểm soát.
 • Chương trình đào tạo, nâng cao nhận thức và truyền thông về An toàn thông tin.
 • Quản lý sự cố (dựa trên hướng dẫn từ ISO 27035).
 • Quản lý hoạt động của một HTQL ATTT.

- Kiểm soát, giám sát và đo lường HTQL ATTT và đánh giá chứng nhận HTQL ATTT phù hợp với ISO 27001

 • Giám sát các điều khiển HTQL ATTT.
 • Phát triển các chỉ số, chỉ số hiệu suất và bảng điều khiển phù hợp với ISO 27004.
 • Đánh giá nội bộ ISO 27001.
 • Đánh giá của ban quản lý về một HTQL ATTT.
 • Thực hiện một chương trình cải tiến liên tục.

 

Đăng ký ngay

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881