THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, Vận hành Hệ thống quản lý An toàn thông tin ISO 27001:2013

Mục tiêu khóa học 

✓ Để hiểu việc triển khai HTQL ATTT.

✓ Để có được sự hiểu biết toàn diện về các khái niệm, cách tiếp cận, tiêu chuẩn, phương pháp và kỹ thuật liên quan đến hệ thống HTQL ATTT.

✓ Để có được kiến thức chuyên môn cần thiết để hỗ trợ một tổ chức trong việc triển khai, quản lý và duy trì một HTQL ATTT.

✓ Để có được kiến thức chuyên môn cần thiết để quản lý một nhóm thực hiện ISO 27001.

 

Đăng ký ngay 

Messenger Zalo Return To Top
0916757881