THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, Vận hành Hệ thống quản lý dịch vụ Công nghệ thông tin ISO 20000-1:2018

Giới thiệu

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng ISO/IEC 20000 cho phép bạn phát triển kiến thức chuyên môn cần thiết để hỗ trợ tổ chức trong việc thiết lập, triển khai, quản lý và duy trì Hệ thống quản lý dịch vụ (HTQLDV) dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 20000-1.

Trong khóa đào tạo này, bạn cũng sẽ khám phá các thành phần khác nhau của HTQLDV, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ do một tổ chức cung cấp và phân phối, đồng thời tăng sự hài lòng của khách hàng và hiệu suất tổng thể của tổ chức đó.


Đối tượng tham dự

  • Các nhà quản lý hoặc nhà tư vấn liên quan đến việc triển khai Hệ thống quản lý dịch vụ (HTQLDV) trong một tổ chức.
  • Người quản lý dự án hoặc nhà tư vấn muốn nắm vững quy trình triển khai Hệ thống quản lý dịch vụ.
  • Các cá nhân chịu trách nhiệm duy trì sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 20000-1.
  • Chuyên gia cố vấn tìm cách nắm vững việc triển khai Hệ thống quản lý dịch vụ.
  • Các thành viên của nhóm triển khai HTQLDV.
  • Các doanh nghiệp muốn hướng dẫn cho nhân sự về việc áp dụng HTQLDV.

Điều kiện tiên quyết: Không áp dụng


Hình thức đào tạo

ĐĂNG KÝ NGAY

Messenger Zalo Return To Top
0916757881