THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, Vận hành Hệ thống quản lý dịch vụ Công nghệ thông tin ISO 20000-1:2018

Mục tiêu học tập

✓ Nắm vững các khái niệm, cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để triển khai và quản lý hiệu quả một HTQLDV

✓ Thừa nhận mối tương quan giữa ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 20000-2 và các tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định khác

✓ Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu ISO/IEC 20000-1 trong bối cảnh cụ thể của một tổ chức

✓ Tìm hiểu cách hỗ trợ tổ chức trong việc lập kế hoạch, triển khai, quản lý, giám sát và duy trì HTQLDV một cách hiệu quả

✓ Có được kiến thức chuyên môn để tư vấn cho một tổ chức trong việc triển khai các phương pháp hay nhất về Hệ thống quản lý dịch vụ

ĐĂNG KÝ NGAY

Messenger Zalo Return To Top
0916757881