THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo ISO 22301:2019

- Giới thiệu về ISO 22301 và bắt đầu HTQL KDLT:

 • Mục tiêu và cấu trúc khóa học.
 • Tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định.
 • Hệ thống quản lý liên tục kinh doanh (HTQL KDLT).
 • Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh
 • Bắt đầu triển khai HTQL KDLT.
 • Hiểu biết về tổ chức.
 • Phân tích hệ thống quản lý hiện có.
 • Phạm vi HTQL KDLT.

- Lập kế hoạch triển khai HTQL KDLT:

 • Lãnh đạo và cam kết.
 • Chính sách HTQL KDLT.
 • Cơ cấu tổ chức.
 • Quản lý tài liệu.
 • Năng lực và nhận thức.
 • Phân tích tác động kinh doanh (BIA).
 • Đánh giá rủi ro.

- Triển khai HTQL KDLT:

 • Chiến lược liên tục kinh doanh.
 • Các biện pháp bảo vệ và giảm thiểu.
 • Các kế hoạch và thủ tục liên tục trong kinh doanh.
 • Kế hoạch ứng phó sự cố.
 • Kế hoạch ứng phó khẩn cấp.
 • Kế hoạch quản lý khủng hoảng.
 • Kế hoạch khôi phục CNTT.
 • Kế hoạch khôi phục.
 • Kế hoạch truyền thông.

- Giám sát, đo lường HTQL KDLT, cải tiến liên tục và chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận:

 • Kiểm tra và bài tập.
 • Đo lường và giám sát HTQL KDLT.
 • Đánh giá nội bộ.
 • Xem lại việc quản lý.
 • Xử lý sự không phù hợp.
 • Cải tiến liên tục.
 • Chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận.
 • Năng lực và đánh giá của người thực hiện.
 • Kết thúc khóa đào tạo

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881