THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo ISO 22301:2019

Giới thiệu

Nắm vững việc triển khai và quản lý Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh (HTQL KDLT) dựa trên ISO 22301.

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, triển khai ISO 22301 cho phép bạn phát triển kiến thức chuyên môn cần thiết để hỗ trợ một tổ chức trong việc thiết lập, thực hiện, quản lý và duy trì Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh (HTQL KDLT) dựa trên ISO 22301. Trong khóa đào tạo này, bạn cũng sẽ hiểu sâu hơn về các phương pháp hay nhất của Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh và có thể cung cấp một khuôn khổ cho phép tổ chức tiếp tục hoạt động hiệu quả trong các sự kiện gián đoạn.


Đối tượng tham dự

  • Các nhà quản lý hoặc nhà tư vấn liên quan đến Quản lý Liên tục trong Kinh doanh.
  • Chuyên gia cố vấn tìm cách nắm vững việc triển khai Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh.
  • Các cá nhân chịu trách nhiệm duy trì sự tuân thủ với các yêu cầu của HTQL KDLT.
  • Thành viên nhóm thực hiện HTQL KDLT.

Điều kiện tiên quyết:

Học viên sẽ có lợi thế hơn khi đã có kiến thức cơ bản về các yêu cầu của tiêu chuẩn. Do đó, chúng tôi đề xuất cho bạn:

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VỀ HTQL KINH DOANH LIÊN TỤC ISO 22301:2019


Hình thức đào tạo