THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý kinh doanh liên tục theo ISO 22301:2019

Mục tiêu khóa học

✓ Thừa nhận mối tương quan giữa ISO 22301 với các tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định khác.

✓ Nắm vững các khái niệm, cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để thực hiện và quản lý hiệu quả một HTQL KDLT.

✓ Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của ISO 22301 trong bối cảnh cụ thể của một tổ chức.

✓ Tìm hiểu cách hỗ trợ tổ chức lập kế hoạch, triển khai, quản lý và duy trì HTQL KDLT một cách hiệu quả.

✓ Có được kiến thức chuyên môn để tư vấn cho một tổ chức trong việc thực hiện các phương pháp hay nhất về Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881