THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, vận hành hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 31000 cho doanh nghiệp

Giới thiệu

Hiểu việc thực hiện quy trình Quản lý rủi ro dựa trên ISO 31000: 

Đào tạo về Quản lý rủi ro ISO 31000 giúp bạn có được kiến thức toàn diện về các nguyên tắc cơ bản, khuôn khổ và quy trình Quản lý rủi ro dựa trên ISO 31000. Trong khóa đào tạo này, bạn cũng sẽ hiểu rõ về thực tiễn tốt nhất của Quản lý rủi ro và có thể áp dụng hiệu quả chúng trong một tổ chức để thực hiện thành công quy trình Quản lý rủi ro.

Sau khi nắm vững tất cả các khái niệm cần thiết về Quản lý rủi ro, bạn có thể tham gia kỳ thi và đăng ký chứng chỉ được BLT.cert chứng nhận. Bằng cách đạt được chứng chỉ của BLT.cert, bạn sẽ chứng minh rằng bạn có kiến thức và kỹ năng thực tế để quản lý hiệu quả quy trình rủi ro trong một tổ chức.


Đối tượng tham dự

  • Các nhà quản lý hoặc nhà tư vấn chịu trách nhiệm quản lý hiệu quả rủi ro trong tổ chức.
  • Các cá nhân muốn có được kiến thức toàn diện về các khái niệm, quy trình và nguyên tắc Quản lý rủi ro.
  • Cố vấn liên quan đến Quản lý rủi ro.

Điều kiện tiên quyết: Học viên tham dự cần có kiến thức cơ bản về các yêu cầu của ISO 31000. Nếu không, chúng tôi đề xuất cho bạn:

Khóa đào tạo Nhận thức về Quản lý rủi ro ISO 31000


Hình thức đào tạo