THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, vận hành Hệ thống quản lý Tổ chức giáo dục theo ISO 21001:2018

Nội dung đào tạo

Giới thiệu về ISO 21001 và bắt đầu triển khai EOMS

 • Phần 01: Mục tiêu và cấu trúc khóa học.
 • Phần 02: Tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định.
 • Phần 03: Các nguyên tắc và khái niệm cơ bản của ISO 21001.
 • Phần 04: Bối cảnh của tổ chức.
 • Phần 05: Phạm vi của EOMS.

Lập kế hoạch thực hiện EOMS

 • Lãnh đạo, cam kết và chính sách.
 • Mục tiêu của EOMS.
 • Rủi ro và cơ hội.
 • Nguồn lực và năng lực.

Triển khai EOMS

 • Nhận thức và giao tiếp.
 • Thông tin tài liệu.
 • Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động.
 • Thiết kế và phát triển các sản phẩm và dịch vụ giáo dục.
 • Kiểm soát các quy trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bên ngoài.
 • Cung cấp và kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ giáo dục.

Theo dõi, đo lường và liên tục cải tiến EOMS

 • Giám sát và đo lường và đánh giá hiệu suất.
 • Đánh giá nội bộ.
 • Đánh giá của ban quản lý.
 • Xử lý sự không phù hợp.
 • Cải tiến liên tục.
 • Chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận.
 • Quy trình cấp chứng chỉ và kết thúc khóa đào tạo.

Đăng ký ngay

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881