THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, vận hành Hệ thống quản lý Tổ chức giáo dục theo ISO 21001:2018

Tổng quan khóa học

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng ISO 21001 cho phép bạn phát triển các năng lực cần thiết để hỗ trợ tổ chức giáo dục trong việc lập kế hoạch, triển khai, quản lý và duy trì hệ thống quản lý cho các tổ chức giáo dục (EOMS) dựa trên các yêu cầu của ISO 21001:2018.

Trong khóa đào tạo này, bạn sẽ khám phá các thành phần khác nhau của EOMS, bao gồm chính sách và mục tiêu của EOMS, thủ tục, đánh giá hiệu suất, cam kết của ban quản lý, đánh giá nội bộ, xem xét của ban giám đốc và cải tiến liên tục.


Đối tượng tham dự

  • Cá nhân tham gia quản lý và điều hành giáo dục.
  • Các cá nhân tham gia vào việc phát triển và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục.
  • Các cá nhân đang tìm kiếm kiến thức về các quy trình chính của Hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục (EOMS).
  • Những cá nhân muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục.
  • Các cá nhân muốn đóng góp vào lĩnh vực giáo dục và hệ thống quản lý được tiêu chuẩn hóa trong các tổ chức giáo dục.

Điều kiện tiên quyết: Không áp dụng.


Hình thức đào tạo