THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, vận hành Hệ thống quản lý Tổ chức giáo dục theo ISO 21001:2018

Mục tiêu khóa học

✓ Hiểu các khái niệm và nguyên tắc cơ bản cho EOMS, như được định nghĩa bởi ISO 21001.

✓ Hiểu các yếu tố và hoạt động của Hệ thống quản lý các tổ chức giáo dục và các quy trình chính của chúng.

✓ Nhận biết mối tương quan giữa ISO 21001, ISO 9001 và các tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định khác.

✓ Hiểu các cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để thực hiện và quản lý EOMS dựa trên ISO 21001.

Đăng ký ngay

 
Messenger Zalo Return To Top
0916757881