THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, Vận hành HTQL an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018

Nội dung đào tạo

- Giới thiệu về ISO 22000 và bắt đầu HTQL ATTP.

 • Mục tiêu và cấu trúc khóa học.
 • Tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định.
 • Các nguyên tắc và khái niệm cơ bản về an toàn thực phẩm.
 • Bắt đầu triển khai HTQL ATTP.
 • Hiểu tổ chức và bối cảnh của nó.
 • Lãnh đạo và cam kết.
 • Phạm vi HTQL ATTP và chính sách an toàn thực phẩm (Phần 1),

- Lập kế hoạch triển khai HTQL ATTP.

 • Phạm vi HTQL ATTP và chính sách an toàn thực phẩm (Phần 2).
 • Các mục tiêu quản lý rủi ro và HTQL ATTP.
 • Quản lý nguồn tài nguyên.
 • Nhận thức và giao tiếp.
 • Quản lý tài liệu.
 • Quản lý hoạt động và PRP.

- Triển khai HTQL ATTP.

 • Hệ thống truy xuất nguồn gốc.
 • Sự chuẩn bị sẵn sàng và phản hồi ngay lập tức.
 • Kiểm soát mối nguy hiểm.
 • Kiểm soát giám sát và đo lường.
 • Xác minh liên quan đến PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy.
 • Kiểm soát sự không phù hợp của sản phẩm và quy trình.

- Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá.

 • Giám sát HTQL ATTP, cải tiến liên tục và chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận.
 • Đánh giá nội bộ.
 • Xem lại việc quản lý.
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục.
 • Cải tiến liên tục.
 • Chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận.

 

Đăng ký ngay

 

Messenger Zalo Return To Top
0916757881