THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, Vận hành HTQL an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018

Giới thiệu

Việc đào tạo Hướng dẫn áp dụng, triển khai ISO 22000 cho phép bạn phát triển kiến thức chuyên môn cần thiết để hỗ trợ một tổ chức trong việc thiết lập, thực hiện, quản lý và duy trì Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (HTQL ATTP) dựa trên ISO 22000. Trong khóa đào tạo này, bạn cũng sẽ hiểu rõ hơn thực hành tốt nhất của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và có thể áp dụng chúng trong chuỗi cung ứng thực phẩm của tổ chức để kiểm soát hiệu quả các mối nguy thực phẩm và đảm bảo chất lượng và an toàn.


Đối tượng tham dự

  • Các nhà quản lý hoặc chuyên gia tư vấn liên quan đến Quản lý An toàn Thực phẩm.
  • Chuyên gia cố vấn tìm cách nắm vững việc thực hiện Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
  • Các cá nhân chịu trách nhiệm duy trì sự phù hợp với các yêu cầu của ISO 22000.
  • Thành viên nhóm HTQL ATTP.
  • Các doanh nghiệp mong muốn phổ cập kiến thức cho nhân viên liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm

Điều kiện tiên quyết: Không áp dụng.


Hình thức đào tạo