THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 1 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng, Vận hành HTQL an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018

Mục tiêu khóa học

✓ Tìm hiểu cách hỗ trợ một tổ chức lập kế hoạch, thực hiện, quản lý, giám sát và duy trì một cách hiệu quả HTQL ATTP.

✓ Thừa nhận mối tương quan giữa ISO 22000 với các tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định khác.

✓ Tìm hiểu cách giải thích các yêu cầu của ISO 22000 trong bối cảnh cụ thể của một tổ chức.

✓ Nắm vững các khái niệm, cách tiếp cận, tiêu chuẩn, phương pháp và kỹ thuật để thực hiện và quản lý hiệu quả HTQL ATTP.

✓ Có được kiến thức chuyên môn để tư vấn cho một tổ chức trong việc thực hiện các phương pháp hay nhất về Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm.

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881