THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h
Thời lượng : 1 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn xây dựng HTQL môi trường ISO 14001:2015

Bạn sẽ học gì?

Khóa học Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 giới thiệu kỹ lưỡng về quản lý môi trường cùng với các yêu cầu để thực hiện HTQLMT. Khóa học này được thiết kế để cung cấp kiến thức cơ bản về: 
  • Mục đích của Hệ thống Quản lý Môi trường.
  • Khung pháp lý liên quan đến HTQLMT.
  • Mục đích của bộ tiêu chuẩn ISO 14000.
  • Các yêu cầu của ISO 14001.
  • Cách thức xây dựng HTQLMT phù hợp với từng tổ chức.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881