THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h
Thời lượng : 1 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn xây dựng HTQL môi trường ISO 14001:2015

Tóm tắt khóa học

Khóa học Hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý môi trường (EMS) này giới thiệu về Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) và các lợi ích kinh doanh, cách thức xây dựng hệ thống quản lý phù hợp với hoạt động thực tiễn của tổ chức. Khóa học bao gồm hội thảo về các yêu cầu của ISO 14001 và các phương pháp tiếp cận để xác định các khía cạnh và tác động môi trường.

Sự chú ý cụ thể sẽ được tập trung vào Cấu trúc Cấp cao (HLS), bối cảnh của tổ chức, rủi ro và cơ hội cũng như cách sử dụng những rủi ro và cơ hội này làm đầu vào cho việc kiểm soát hoạt động của bạn.


Đối tượng tham dự

Khóa học này hướng đến tất cả những ai muốn hiểu rõ hơn về ISO 14001 và những người có ý định tham gia các khóa học HTQLMT khác với BLT.cert.

  • Các nhà quản lý/tư vấn tìm cách làm quen với các khái niệm cơ bản về quản lý môi trường.
  • Các cá nhân nhằm mục đích chuyển đổi tổ chức của họ thành các thực thể bền vững hơn và có ý thức về môi trường.
  • Các cá nhân muốn làm quen với các yêu cầu chính của ISO 14001 đối với hệ thống quản lý an toàn môi trường.
  • Các cá nhân quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp trong quản lý môi trường.

Điều kiện tiên quyết: Không áp dụng.


Hình thức đào tạo

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881