THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h
Thời lượng : 1 ngày

Khóa đào tạo Hướng dẫn xây dựng HTQL môi trường ISO 14001:2015

Khóa học này được thiết kế để cung cấp sự hiểu biết về Hệ thống quản lý môi trường.

Kết thúc khóa học, người tham dự sẽ hiểu:

✓ Làm thế nào ISO 14001 phù hợp với bối cảnh của tổ chức.

✓ Cách thức HTQLMT có thể cải thiện hoạt động kinh doanh của bạn.

✓ Các vấn đề môi trường trong tổ chức và cách xác định chúng.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881