THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức HTQL An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018

Chương trình đào tạo

Nội dung khóa đào tạo do BLT.cert tổ chức bao gồm:

  • Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (HTQL SKATNN) là gì?
  • Tại sao HTQL SKATNN lại quan trọng đối với một tổ chức và lợi ích của nó?
  • Nền tảng của ISO 45001 và kết quả dự kiến của nó.
  • Các thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng.
  • Các khái niệm và cấu trúc chính của ISO 45001.
  • Các yêu cầu chính của ISO 45001.

 

Messenger Zalo Return To Top
0916757881