THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức HTQL An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018

Mục tiêu khóa học

Khóa học này sẽ giúp bạn:

✓ Xác định các yêu cầu và lợi ích chính của ISO 45001.

✓ Quản lý rủi ro và cơ hội, cho cả sức khỏe và sự an toàn cũng như HTQL SKATNN của bạn, và do đó thúc đẩy cải tiến liên tục.

✓ Thực hiện các bước để đảm bảo rằng sức khỏe và an toàn nghề nghiệp là trọng tâm của tổ chức của bạn.

✓ Thu hút và giữ chân người lao động & khách hàng bằng cách đáp ứng tốt hơn nhu cầu hiện tại và tương lai của họ.

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881