THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý An toàn thông tin ISO 27001:2013

Nội dung đào tạo

  • Lợi ích, mục đích và các quy trình liên quan đến quản lý HTQL ATTT.
  • Mục đích, mục đích và hiểu biết về các yêu cầu đối với chứng nhận ISO 27001.
  • Các nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn và tổng quan về chu trình (PDCA).
  • Cách tiếp cận cơ bản để đánh giá rủi ro.
  • Phát triển cơ sở hạ tầng an toàn thông tin.
  • Để xác định tài sản, chủ sở hữu rủi ro, mối đe dọa, lỗ hổng bảo mật và tác động kinh doanh.
  • Để xác định bất kỳ khoảng trống nào trong các kiểm soát hiện có của bạn và giải quyết các kiểm soát trong Phụ lục A của tiêu chuẩn.
  • Các đối tượng của tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin và tầm quan trọng của những thông tin này khi đánh giá rủi ro và thực hiện các biện pháp kiểm soát.
  • Thiết kế, triển khai và xem xét phương pháp luận đánh giá rủi ro.

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881