THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý An toàn thông tin ISO 27001:2013

Mục tiêu

✓ Tổ chức của bạn sẽ có một nguồn lực nội bộ và quy trình để lập kế hoạch và thiết lập một HTQL ATTT.

✓ Nâng cao kiến thức của bạn về HTQL ATTT.

✓ Hỗ trợ tổ chức bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, tức là dữ liệu cá nhân, bí mật kinh doanh, tuân thủ các yêu cầu pháp lý, luật pháp và quản trị.

✓ Hiểu được khoảng cách giữa HTQL ATTT hiện tại và các tiêu chuẩn quốc tế.

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881