THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018

Nội dung khóa học

  • Tổng quan về ISO 22000:2018 bao gồm các định nghĩa, điều khoản và cấu trúc tiêu chuẩn.
  • Cách ISO 22000 phù hợp với các tiêu chuẩn quản lý hệ thống khác như ISO 9001.
  • Giới thiệu về an toàn thực phẩm.
  • Chuỗi cung ứng thực phẩm.
  • Mục đích và lợi ích của việc sở hữu HTQL ATTP.
  • Các chương trình tiên quyết có tham chiếu đến ISO/TS 22002-1.
  • Chu trình PDCA
  • Tư duy dựa trên rủi ro.
  • Lợi ích khi đạt được chứng nhận ISO 22000.

 

Đăng ký ngay 

Messenger Zalo Return To Top
0916757881