THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018

Mục tiêu khóa học

Kết thúc khóa đào tạo này, học viên sẽ có thể:

✓ Hiểu các yêu cầu và điều khoản chính của ISO 22000:2018.

✓ Hiểu tầm quan trọng và lợi ích của Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (HTQL ATTP).

✓ Giải quyết các mối nguy và rủi ro về an toàn thực phẩm.

✓ Hiểu các yêu cầu chính của HTQL ATTP, bao gồm các nguyên tắc HACCP.

 

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881