THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 2 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018

Giới thiệu

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 giới thiệu cho các học viên tham dự về tiêu chuẩn ISO 22000:2018, trong đó đặt ra các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (HTQL ATTP). Học viên tham dự được đảm bảo sự hiểu biết về các nguyên tắc chính của ISO 22000, tập trung vào việc kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm và đảm bảo thực phẩm phẩm được cung cấp an toàn một cách nhất quán, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định chung.


Đối tượng tham dự

  • Những người tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bao gồm nhà sản xuất, chế biến, nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm, nhà phân phối và nhà bán lẻ.
  • Bất kỳ ai chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm.
  • Những người đang tìm cách cải thiện HTQL ATTP của mình hoặc tìm kiếm chứng chỉ ISO 22000.
  • Những người mới tham gia đánh giá muốn có kiến thức cơ bản về ISO 22000.
  • Những người tham gia thực hiện ISO 22000 trong một tổ chức.
  • Những người cần hiểu ISO 22000 như một phần trong vai trò công việc của họ.
  • Những người đánh giá muốn đánh giá trong lĩnh vực thực phẩm.

Điều kiện tiên quyết: Không áp dụng.


Hình thức đào tạo