THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học :
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý an toàn Trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016

Khóa học này cung cấp cho các học viên tham dự kiến thức: 

- Các khái niệm, cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để triển khai Hệ thống quản lý chất lượng trang thiết bị y tế (HTQLCL TTBYT).

- Các yếu tố cơ bản của Hệ thống Quản lý Chất lượng Trang Thiết bị Y tế (HTQLCL TTBYT).

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881