THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học :
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý an toàn Trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

✓ Hiểu ISO 13485:2016 như một công cụ quản lý.

✓ Hiểu bảy nguyên tắc chất lượng và việc áp dụng các nguyên tắc đó.

✓ Xác định các yêu cầu do tiêu chuẩn đặt ra.

✓ Hiểu và áp dụng cách tiếp cận theo quy trình.

✓ Hiểu cách áp dụng tư duy dựa trên rủi ro,

✓ Xây dựng thông tin dạng văn bản nhất định theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

✓ Đảm bảo hiểu biết về các yêu cầu của ISO 13485: 2016 đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của ISO 13485: 2016.

✓ Đảm bảo nhân viên có trách nhiệm và nhận thức về quản lý chất lượng.

✓ Hiểu cách quản lý mọi rủi ro và duy trì và cải thiện tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu.

✓ Nhận thức được tầm quan trọng chính của Quản lý chất lượng trong hoạt động kinh doanh; và

✓ Có thể tham gia vào việc phát triển các tài liệu cần thiết cho doanh nghiệp dựa trên các quy trình ISO 13485: 2016.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881