THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Thành quả đạt được sau khóa đào tạo

Khi kết thúc khóa học Nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 này, học viên tham dự có thể:

  • Hiểu các nguyên tắc và diễn giải các yêu cầu chính của ISO 9001:2015, đồng thời hiểu cách thức áp dụng chúng vào các quy trình kinh doanh của mình.
  • Có thể bắt đầu quá trình thực hiện HTQLCL (hoặc phát triển và nâng cao HTQLCL hiện có của họ) trong tổ chức của mình.
  • Có thể chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881