THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Giới thiệu

Khám phá các nguyên tắc chính của quản lý chất lượng và quy trình mà hệ thống này có thể được tích hợp vào doanh nghiệp của bạn bằng cách tham dự buổi giới thiệu thực tế và mang tính tương tác cao về ISO 9001. 

Khóa học cung cấp một cái nhìn tổng quan chuyên sâu về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và mức độ liên quan của nó đối với quản lý chất lượng và cải tiến kinh doanh. Những người tham dự sẽ tìm hiểu về các tính năng chính của Hệ thống Quản lý Chất lượng (HTQLCL) dựa trên quy trình và tầm quan trọng của việc xem xét rủi ro trong việc lập kế hoạch.

Khóa học này sẽ cho phép học viên:

  • Đánh giá đầy đủ các lợi ích kinh doanh của hệ thống quản lý chất lượng
  • Hiểu cách sử dụng mô hình Lập kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra, Hành động (PDCA) để quản lý rủi ro và tạo điều kiện cải tiến liên tục.

Đối tượng tham dự

Khóa đào tạo này phù hợp với mọi đối tượng, bao gồm các cá nhân/doanh nghiệp ở mọi cấp độ mong muốn tìm hiểu về Hệ thống quản lý chất lượng và cách thức quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Ở cấp độ thực tế, khóa học là một nơi khởi đầu tuyệt vời cho những ai:

- Cần hiểu ISO 9001: 2015 như một phần trong vai trò công việc của họ.

- Có trách nhiệm cải tiến kinh doanh và các mối quan hệ với khách hàng.

- Tham gia vào việc thực hiện hoặc duy trì một hệ thống quản lý chất lượng, hiện tại hoặc trong tương lai.

- Mới tham gia đánh giá và cần hiểu biết về quản lý chất lượng và ISO 9001.

Khóa học cũng sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho các nhà lãnh đạo và quản lý cấp cao về giá trị và lợi ích kinh doanh của việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001.

Điều kiện tiên quyết

Không áp dụng

Phương pháp đào tạo

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH: VƯỢT QUA BÀI THI CUỐI KHÓA, HỌC VIÊN SẼ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ĐÃ THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 CỦA BLT.CERT.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881