THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Mục tiêu của khóa đào tạo

✓ Hiểu các yếu tố và hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình chính của nó.

Thừa nhận mối tương quan giữa ISO 9001 với các tiêu chuẩn và khuôn khổ quy định khác.

Hiểu các cách tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để thực hiện và quản lý hệ thống quản lý chất lượng.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881