THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học : Tháng 4/2022 - Tháng 12/2022
Giờ học : 08 tiếng
Thời lượng : 01 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Hệ thống quản lý Tổ chức giáo dục theo ISO 21001:2018

Tổng quan về khóa học

Khóa học nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục (Educational Organization Management System - EOMS) tập trung vào việc cung cấp kiến thức cơ bản cho tất cả nhân viên đang làm việc trong tổ chức hoặc mong muốn làm việc trong một tổ chức đã triển khai EOMS hoặc sẵn sàng triển khai EOMS.


Đối tượng tham dự

Tất cả các cấp độ nhân sự cho mục đích nâng cao nhận thức & nhân sự có nhu cầu tham gia các khóa học cấp độ cao hơn như các khóa học Chuyên gia đánh giá trưởng.

Xem thêm: 

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá/Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 21001

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 21001

Điều kiện tiên quyết: Không áp dụng


Hình thức đào tạo

 

HỌC VIÊN THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VỀ ISO 21001:2018 HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỔ CHỨC GIÁO DỤC

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881