THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Nhận thức về Quản lý rủi ro Trang thiết bị y tế theo ISO 14971:2019

Mục tiêu của khóa đào tạo

✓ Hiểu và giải thích các khái niệm cơ bản về Quản lý rủi ro

Giải thích Quy trình quản lý rủi ro liên quan đến Vòng đời sản phẩm

Hiểu và sử dụng các giai đoạn trong Quy trình Quản lý Rủi ro

Áp dụng chế độ lỗi và phân tích ảnh hưởng trên thiết bị y tế

ĐĂNG KÝ NGAY

Messenger Zalo Return To Top
0916757881