THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ HTQL tích hợp ISO 9001 - 14001 - 45001

Kiến thức và kỹ năng đạt được sau khóa học

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, bạn sẽ có thể:

- Tích hợp một bộ quy trình chung bằng Hệ thống quản lý tích hợp.

- Hiểu các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL), hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) và hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (HTQL ATSKNN) bằng cách sử dụng khuôn khổ ISO và chu trình kế hoạch-làm-kiểm tra-hành động (PDCA).

- Kết hợp các tiêu chuẩn vào tổ chức của bạn.

- Lập kế hoạch đánh giá nội bộ HTQL tích hợp phù hợp với ISO 19011:2018 và ISO/IEC 17021-1.

- Xác minh rằng tổ chức của bạn tuân thủ các chính sách, thủ tục liên quan và các tài liệu liên quan bằng cách thu thập bằng chứng khách quan và sử dụng các kỹ thuật lấy mẫu thích hợp.

- Quản lý vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong nhóm đánh giá để đảm bảo cuộc đánh giá được thực hiện thành công.

- Báo cáo về hiệu quả của việc triển khai hệ thống quản lý.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881