THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ
Khai giảng :
Lịch học :
Giờ học : 8h/ngày
Thời lượng : 02 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ HTQL tích hợp ISO 9001 - 14001 - 45001

Mục tiêu khóa học

Tìm hiểu cách thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý tích hợp (Integrated Mamagement System - IMS) dựa trên các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018 để bạn có thể báo cáo về hiệu quả của việc triển khai hệ thống quản lý tích hợp trong doanh nghiệp của mình.

Đăng ký ngay

Messenger Zalo Return To Top
0916757881